Priprema dokumentacije za javnu nabavu

Priprema dokumentacije za javnu nabavu

Javna Nabava

Jednostavna nabava ili potpuni postupak javne nabave, prepustite stručnjacima provođenje postupka uz trenutni rad na projektima i razvoju ideja.

Priprema i provođenje postupka javne nabave provedba je postupka nabave nakon izbora natječaja, izrada i pisanje prijedloga odluke o najpovoljnijem ponuditelju i izrada dokumentacije o nabavi. Tijekom postupka a na zahtjev ponuditelja moguća su objašnjenja, dodatne informacije i izrada odgovora. Uz pripremu dokumentacije o nabavi provodi se i postupak prethodnog savjetovanja. Prikupljamo popratnu dokumentaciju i radimo ocjene ponuda te provođenje cjelokupnog pregleda. Prema dogovoru moguće je provođenje postupka otvaranja ponude na lokaciji. Savjetovanje o adekvatnosti izbora postupka javne nabave i provođenje postupka kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Provodimo postupke jednostavne nabave uz izradu dokumentacije o nabavi i provođenju ocjene ponude sa cjelokupnim pregledom.

Za učinkovitu nabavu usluga, radova i roba radimo izradu akta za jednostavnu nabavu i izradu odluke o poništenju ili odabiru.

Javna nabava ugovorni papiri

Savjetovanje

Savjetovanje pri samostalnoj provedbi javne nabave je usluga za konkretne korake i aktivnosti unutar postupaka Europskih strukturnih i investicijskih fondova i svih postupaka jednostavne i javne nabave.

Kontaktirajte nas

  Potrebne su ti Konzultacije

  Ponuda

  Imate Projekt u Planu?
  Savjetovanje Započnite s nama

  x

  Pošalji upit