Izrada Građevinskih Knjiga

Izrada građevinskih knjiga

Što je Građevinska knjiga?

Izrada građevinskih knjiga može biti u obliku građevinska knjiga pdf ili excel, građevinska knjiga i građevinski dnevnik sastavni su dio organizacije i pripreme građenja samim time i sveobuhvatni tehnički servis. Izvršni dio izvođača radova kao provoditelja projekta moguće je upotpuniti uslugama za prijave na javne natječaje koristeći Ikconsulting usluge i kalkulacije cijena.

Prateći pravilnik građevinska knjiga omogućava vođenje i izradu trenutnih događaja na mjesečnoj razini kako bi se mogla obavljati naplata radova prema naručitelju. Program za izradu građevinske knjige obuhvaća i obračunavanje izvedenih radova, obračunske nacrte i dokaznice mjera.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika

Obračunskim nacrtima i dokaznicom mjera građevinska knjiga vodi računa unutar naplate stvarno izvedenih radova. Koristimo je kao dokaz stvarne količine izvedenih radova.

Građevinska knjiga prati gotove slučaje ili privremene mjesečne radnje za naplatu usluga i izvršenih radova. Izrada građevinske knjige podrazumijeva izradu troškovnika izvedenih radova.

Pravilnik građevinska knjiga nastao je na pravilima djelatnosti gdje je uvedena obveza izvođača o vođenju građevinskih knjiga za sve radove.

Građevinska knjiga sadrži norme kao okvir postavljenih i standardnih veličina neophodnog vremena za izvođenje određenih građevinskih radova sa konstrukcijom kvalifikacija radnika koji obavljaju radove u normalnim uvjetima gdje je ovisno o vrsti rada sve iskazano u jedinici mjere.

Jedinica mjere kao građevinska norma bavi se i utroškom materijala razvrstanim prema vrstama i količinama za izvođenje radova u građevinarstvu. Na temelju svih podataka određuje se i vrijeme u izvođenju radova.

Građevinska knjiga

Usluga za Graditeljstvo

Na temelju kvalitetne analize bitno je osigurati novčana sredstva u proizvodnom procesu za gradnju. U graditeljstvu primjenjujemo termin norme za različito korištenje kao prosječne norme vremena i norme utroška pomoću kojih se određuju i same potrebe za izvođenje radova.

Izrada građevinskih knjiga Zagreb i druga mjesta u Republici Hrvatskoj, moguća je i u online obliku. Osim što se u građevinsku knjigu unose i skice, naplata i obračun moguć je onda kada se sve stavke troškovnika sa ispravnim podacima o količinama i svim izmjenama za izvedene radove dokazuju kroz građevinsku knjigu.

Izvođač radova prilikom završetka projekta vrši konačni obračun i sastavlja list građevinske knjige na način uveza svih dokumenata gdje svaka stavka u troškovniku čini jedan list građevinske knjige. Vjerodostojnost podataka o količini radova za određeni mjesec sa dokazom računa i potpisom za građevinsku knjigu sastavljaju izvoditelj radova i inženjer nadzora.

Proces dokumentacije vođenja građevinske knjige zahtjeva da sve promjene ovjeravaju sve strane. Izvođač radova ima dužnost voditi obračunski nacrt kao jedan dokument na temelju izvedbenog projekta u kojemu je jasno prikazano ili kroz građevinsku knjigu ili građevinski dnevnik, u koje je vrijeme i iz kojeg razloga tražena izmjena.
Izrada građevinskih knjiga pojam je više radnji, procesa postupaka i dokumentacije u graditeljstvu i od velike važnosti za načine rada.

Za Primjer građevinske knjige i objašnjenje o cijelom postupku izrade možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili telefonom.

Sigurno će vas zanimati to da se pravilnim korištenjem građevinskih normi u obračunu može i uštedjeti i zaraditi. Građevinska knjiga ima najveći značaj sa građevinskim normama. Putem građevinske knjige jednostavno rečeno obračunava se svaka stavka u troškovniku. Iznimno je važan izgled građevinske knjige jer je najvažniji dio u naplati izvedenih radova.

Građevinski dnevnik za razliku od građevinske knjige vodi samo osoba zadužena za radove ili osoba koju je on zadužio od onog dana kada je uveden izvođač radova do dana kada ga mora predati. Građevinski dnevnik vodi se kao original sa dvostrukim listom za kopije. Ono što je obveza izvođača je upravo da vodi građevinski dnevnik svo vrijeme izvođenja radova.

Kontaktiraj nas

  Potrebne su ti Konzultacije

  Zatraži Ponudu

  Imate Projekt u Planu?
  Savjetovanje Započnite s nama

  x

  Pošalji upit