Koje su koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj?

  • Home
  • EU funds
  • Koje su koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj?
Koje su koristi apliciranja-za-europske fondove u Hrvatskoj

Koje su koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj? – Ključni uvidi i mogućnosti

Uvod

Apliciranje za europske fondove predstavlja brojne prilike i prednosti za sve vrste organizacija i poduzeća u Hrvatskoj. Ovaj postupak, koji na prvi pogled može izgledati složeno i zastrašujuće, skriva ogroman potencijal za rast, inovacije and poboljšanje kvalitete života. Razumijevanje koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj ključno je za iskorištavanje ovih mogućnosti.

Financijska potpora za različite sektore

Jedna od najvećih koristi apliciranja za europske fondove je pristup značajnim financijskim sredstvima koja se mogu koristiti za različite svrhe. Europska unija raspolaže s različitim fondovima namijenjenima poticanju različitih sektora – od poljoprivrede, preko tehnologije, do obrazovanja i socijalnog rada.

Prema podacima Europske komisije, Hrvatska je samo u razdoblju od 2014. do 2020. godine dobila oko 10.7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova1. Ova sredstva su se koristila za poticanje rasta i zapošljavanja, poticanje istraživanja i inovacija, poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja, a također i za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena.

Poboljšanje konkurentnosti i inovativnosti

Europski fondovi često se koriste za financiranje projekata koji potiču inovacije and tehnološki razvoj. Primjerice, Fond za regionalni razvoj Europske unije (ERDF) usmjeren je na jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji kroz ispravljanje neravnoteže među njenim regijama. Ovaj fond financira akcije usmjerene na održivi razvoj gradova, poboljšanje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih poduzeća (MSP), promicanje energetske učinkovitosti i poticanje ekonomije zasnovane na niskim emisijama ugljika2.

Stoga, apliciranje za europske fondove može poduzećima u Hrvatskoj pomoći da poboljšaju svoju konkurentnost na tržištu, razvijaju inovativne proizvode i usluge, unaprijede svoje poslovne procese i učinkovitost, te steknu prednost nad konkurencijom.

Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života

Europski fondovi također igraju ključnu ulogu u financiranju velikih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Kohezijski fond EU-a, na primjer, financira velike infrastrukturne projekte u području prometa i okoliša, poput izgradnje autocesta, željeznica, luka i zračnih luka, te projekata vezanih uz vodno gospodarstvo i otpad.

Pored toga, europski fondovi često se koriste za financiranje projekata koji direktno poboljšavaju kvalitetu života građana. To uključuje projekte vezane uz obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu, sport i slobodno vrijeme. Također, sredstva iz europskih fondova često se koriste za unapređenje javnih usluga, poboljšanje uvjeta stanovanja i energetske učinkovitosti zgrada, te zaštita i poboljšanje okoliša.

Da bi se izvučeni zaključci iz ove analize, važno je shvatiti koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj ne samo s gledišta pojedinih organizacija, poduzeća ili sektora, već i šire društvene zajednice. Europski fondovi pružaju priliku za cjelokupan razvoj društva i povećanje kvalitete života svih građana.

Poticanje suradnje i povezivanja

Europski fondovi često zahtijevaju transnacionalnu suradnju i partnerstva između različitih zemalja, regija, organizacija i sektora. To pruža priliku za izgradnju novih mreža, razmjenu znanja i iskustava, te stvaranje dugoročnih partnerstava.

Primjerice, Interreg programi, koji se financiraju iz ERDF-a, potiču suradnju preko granica s ciljem promicanja zajedničkih rješenja za zajedničke izazove u urbanim, ruralnim i obalnim područjima, poboljšanje učinkovitosti politika i jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Stoga, apliciranje za europske fondove ne samo da pruža pristup financiranju, već i pruža priliku za izgradnju novih partnerstava, jačanje suradnje i razmjenu iskustava i najbolje prakse. Ovo može biti posebno korisno za male i srednje poduzetnike koji traže načine kako proširiti svoje poslovanje i pristupiti novim tržištima.

Poticanje socijalnog uključivanja i jednakosti

Europski socijalni fond (ESF), jedan od ključnih europskih strukturnih i investicijskih fondova, usmjeren je na poboljšanje zaposlenosti i pružanje boljih obrazovnih mogućnosti diljem EU, promicanje socijalne uključenosti i borbu protiv siromaštva5.

Tako, apliciranje za europske fondove može pomoći u rješavanju nekih od ključnih socijalnih izazova u Hrvatskoj, uključujući visoku nezaposlenost, siromaštvo, socijalnu isključenost i neravnomjerni regionalni razvoj. Sredstva iz ESF-a mogu se koristiti za različite svrhe, uključujući obuku i prekvalifikaciju radnika, poticanje zapošljavanja mladih, borbu protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, te promicanje jednakosti spolova na radnom mjestu.

  1. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_hr_en.pdf
  2. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
  3. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
  4. https://interreg.eu/
  5. https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en

Poticanje održivog razvoja

Europski fondovi također pružaju sredstva za poticanje održivog razvoja, uključujući projekte usmjerene na zaštitu okoliša, poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te prilagodbu klimatskim promjenama. Fond za koheziju, na primjer, financira velike projekte usmjerene na okoliš, uključujući one usmjerene na vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije1.

Ovi projekti mogu imati dugoročne koristi ne samo za okoliš, već i za ekonomiju i društvo u cjelini, kroz stvaranje zelenih radnih mjesta, smanjenje energetske ovisnosti i poboljšanje kvalitete života. Stoga, koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj također uključuju poticanje održivog razvoja i tranzicije prema zelenijoj ekonomiji.

Zaključak

Bez obzira na sektor ili veličinu, apliciranje za europske fondove može pružiti brojne koristi organizacijama i poduzećima u Hrvatskoj. Od pristupa značajnim financijskim sredstvima, preko poticanja inovacija, poboljšanja konkurentnosti, razvoja infrastrukture, povezivanja i suradnje, do promicanja socijalne uključenosti, jednakosti i održivog razvoja – europski fondovi nude niz prilika koje se ne smiju zanemariti.

No, kako bi se te koristi iskoristile, važno je razumjeti pravila i procedure apliciranja za europske fondove, kao i mogućnosti koje oni pružaju. Potrebno je vješto navigirati kroz složeni sustav europskih fondova, identificirati prave fondove i programe za vaše potrebe, i pripremiti kvalitetne projekte i prijave za financiranje.

U tom kontekstu, preporučljivo je tražiti stručnu pomoć i savjetovanje kako bi se osigurao uspjeh u apliciranju za europske fondove. Bilo da se radi o savjetovanju, izradi poslovnih planova, pripremi projektnih prijedloga, upravljanju projektima ili izvještavanju, stručnjaci za europske fondove mogu pružiti neophodnu pomoć i podršku u cijelom procesu.

Na kraju, koristi apliciranja za europske fondove u Hrvatskoj su brojne i značajne, a potencijal europskih fondova još uvijek nije u potpunosti iskorišten. Stoga, pozivamo sve organizacije, poduzeća, javne institucije i ostale dionike da iskoriste ove prilike i pridonesu razvoju i boljitku Hrvatske.

  1. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/

Related Posts

x

send a request