Tag: training, public procurement

  • Home
  • Tag: training, public procurement
Public procurement

Public procurement

Što je javna nabava? Javna nabava vođena je načelima o slobodi kretanja robe, pružanja usluga, tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije, načelo transparentnosti, jednakog tretmana i načelom poslovnog nastana. Premda je u Europskoj uniji naglasak na sprječavanju lokalnog protekcionizma, većina zemalja u svrhu sprečavanja korupcije ima posebnu pravnu regulativu koja uređuje postupke. Prema nekim procjenama od 10 […]
Learn More
x

send a request