Tag: öffentliches Beschaffungsrecht

  • Heim
  • Tag: öffentliches Beschaffungsrecht
Öffentliche Auftragsvergabe

Öffentliche Auftragsvergabe

Što je javna nabava? Javna nabava vođena je načelima o slobodi kretanja robe, pružanja usluga, tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije, načelo transparentnosti, jednakog tretmana i načelom poslovnog nastana. Premda je u Europskoj uniji naglasak na sprječavanju lokalnog protekcionizma, većina zemalja u svrhu sprečavanja korupcije ima posebnu pravnu regulativu koja uređuje postupke. Prema nekim procjenama od 10 […]
Lern mehr
x

eine Anfrage senden